Fundacja Misji Obywatelskiej wspólnie z partnerami zrealizowała z sukcesem kolejny projekt. Projekt pt. ,,Historia oczami podkarpacia” miał na celu popularyzację wiedzy oraz wzrost świadomości uczestników jak również mieszkańców całego województwa podkarpackiego na temat historii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu zostało zorganizowanych 6 seminariów w: Markowej, Rzeszowie, Nisku, Przeworsku, Lisich Jamach oraz w Zarzeczu. Ponadto został zorganizowany cykl wywiadów w formie audio-wideo oraz tekstowej z osobami, dla których historia jest pasją. 

Podczas projektu uczestnicy mieli również okazję odwiedzić miejsca kultury znajdujące się na terenie województwa podkarpackiego, dzięki uczestnictwu w projekcie odwiedzili Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, jak również uczestniczyli w koncercie poświęconemu Józefowi Wybickiemu, który miał miejsce w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Istotnym elementem projektu był również konkurs na najlepszy esej historyczny zorganizowany przez zespół fundacji wspólnie z partnerami. Autorzy trzech najlepszych esejów zostali nagrodzeni stypendiami o łącznej wartości 7000 zł natomiast dodatkowe siedem prac zostało wyróżnione oraz nagrodzone nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości 5000 zł. Stypendia oraz nagrody zostały wręczone w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przez Zespół Fundacji, wicewojewodę Radosława Wiatra, podczas gali podsumowującej konkurs obecni byli liczni przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz młodzież. 

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja 2022 „Wolność po polsku”.