W Górnie odbyły się uroczyste obchody 75-lecia Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II. Wydarzenie zgromadziło licznie zaproszonych gości, w tym przedstawicieli władz kościelnych, rządowych, samorządowych oraz medycznych.

Powitanie i Przemówienia

Uroczystość rozpoczął dyrektor szpitala Grzegorz Hydzik, który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przypomniał historię placówki. Następnie głos zabrał starosta rzeszowski Krzysztof Jarosz, a po nim Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, który w swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla pracy i poświęcenia personelu szpitala na przestrzeni lat.

Wyrazy Uznania dla Pracowników

– Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich pracowników Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnie za Wasze poświęcenie dla drugiego człowieka, trud opieki i życzliwość oraz okazywane wsparcie wszystkim pacjentom – mówił Karol Ożóg. Wicemarszałek wręczył również pamiątkowy grawerton na ręce dyrektora szpitala.

Wsparcie dla Służby Zdrowia

Senator RP Józef Jodłowski oraz Poseł na Sejm RP Ewa Leniart również zabrali głos. W swoim przemówieniu Ewa Leniart podkreśliła swoje zaangażowanie w rozwój podkarpackich placówek medycznych. – Zawsze działałam na rzecz podkarpackich szpitali i jako członek sejmowej komisji zdrowia będę zabiegać o jak największe środki na rzecz służby zdrowia na Podkarpaciu – powiedziała Ewa Leniart.

Uhonorowanie Pracowników

Podczas uroczystości odznaczeniami za długoletnią pracę na rzecz szpitala wyróżnionych zostało 45 pracowników, zarówno obecnych, jak i emerytowanych.

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej

Uroczystości zakończyło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którą poświęcił ks. bp Edward Białogłowski. Wydarzenie to było symbolicznym uhonorowaniem 75-letniej historii szpitala i wkładu jego pracowników w rozwój placówki oraz pomoc pacjentom.

Podsumowanie

Jubileusz 75-lecia Szpitala Chorób Płuc i Opieki Długoterminowej im. św. Jana Pawła II w Górnie był wyjątkową okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego rozwoju i funkcjonowania. Była to także chwila refleksji nad historią oraz przyszłością placówki, która nadal będzie dążyć do świadczenia najwyższej jakości usług medycznych dla mieszkańców regionu.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie