Łańcut, 25 maja 2024 r. – W zabytkowych wnętrzach Muzeum-Zamku w Łańcucie oraz kościele Farnym w Rzeszowie odbyły się jubileuszowe uroczystości z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Podkarpackiego. Program obchodów obejmował mszę świętą, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Smoleńskim, uroczystą sesję sejmiku oraz koncert.

Rozpoczęcie Uroczystości

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Farnym w Rzeszowie, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Po mszy, marszałek województwa Władysław Ortyl, członkowie zarządu oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz wraz z radnymi, złożyli kwiaty przed Pomnikiem Smoleńskim, zlokalizowanym obok gmachu urzędu marszałkowskiego.

Uroczysta Sesja Sejmiku

Najważniejszym punktem obchodów była uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się w Muzeum-Zamku w Łańcucie. W sesji uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści, europosłowie, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, samorządowcy oraz delegacje z regionów partnerskich ze Słowacji i Chorwacji. Obecna była także konsul generalna Republiki Słowackiej oraz wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Przemówienia i List Prezydenta RP

Sesja rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru województwa i odegraniem hymnu państwowego. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych województwa. Prezydent RP Andrzej Duda skierował list do uczestników uroczystości, który odczytał poseł Kazimierz Gołojuch. Prezydent podkreślił znaczenie reformy administracyjnej oraz rolę radnych w budowaniu zaufania mieszkańców do samorządu.

Przyjęcie Stanowiska przez Radnych

Radni przyjęli przez aklamację stanowisko związane z 25-leciem utworzenia Samorządu Województwa Podkarpackiego. W dokumencie podkreślono, że minione ćwierćwiecze było okresem dynamicznego rozwoju regionu, wzmacniania jego gospodarki i infrastruktury, a także poprawy komfortu życia mieszkańców.

Wręczenie Odznaczeń

Podczas uroczystej sesji wręczono odznaczenia państwowe. Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani Zygmunt Nowak i Barbara Rogowska, a Srebrnym Krzyżem Zasługi – Barbara Stawarz. Wcześniej w Warszawie, marszałek Władysław Ortyl otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wystąpienia Gości

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul podkreśliła znaczenie jubileuszu oraz przemiany, jakie zaszły w regionie przez ostatnie 25 lat. Marszałek Władysław Ortyl wspominał początki samorządu województwa oraz podkreślił osiągnięcia w zakresie infrastruktury, edukacji i kultury.

Honorowanie Mieczysława Janowskiego

Mieczysław Janowski został uhonorowany Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Marszałek Władysław Ortyl w laudacji podkreślił jego zasługi dla regionu, Polski i Europy.

Patronat Błogosławionej Rodziny Ulmów

Przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz ogłosił, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby patronami województwa podkarpackiego została Błogosławiona Rodzina Ulmów. Informacja ta została przyjęta owacjami.

Zakończenie i Toast za Pomyślność Regionu

Marszałek Władysław Ortyl wzniósł toast za pomyślność regionu i jego mieszkańców, gratulując sukcesów samorządowej wspólnoty. Uroczystości zakończyło pamiątkowe zdjęcie na tle łańcuckiego zamku oraz recital Marioli Łabno-Flaumenhaft.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie