22 maja 2024 roku Urząd Miasta w Iwoniczu-Zdroju zorganizował pierwszą w historii miasta Akcję Krwiodawstwa. Na terenie Gminnej Przychodni Lekarskiej mieszkańcy mogli podzielić się tym, co najcenniejsze – krwią, czyli darem życia.

Z okazji tej skorzystał m.in. Burmistrz Grzegorz Nieradka, który swoją obecnością i zaangażowaniem dał przykład innym mieszkańcom. Do akcji dołączyło także kilkunastu mieszkańców, w tym uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Wydarzenie odbyło się dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem z Krosna. Organizatorzy wyrażają serdeczne podziękowania za wsparcie i profesjonalną obsługę, która przyczyniła się do sukcesu akcji.

Pierwsza Akcja Krwiodawstwa w Iwoniczu-Zdroju okazała się wielkim sukcesem, pokazując zaangażowanie lokalnej społeczności w pomoc innym. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za ich cenny dar oraz zachęcają do dalszego udziału w przyszłych akcjach krwiodawstwa.


Organizacja takich wydarzeń nie tylko ratuje życie, ale także integruje lokalną społeczność, budując świadomość i poczucie wspólnoty.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Gmina Iwonicz-Zdrój