Siedem szkół zawodowych w Rzeszowie będzie realizować nowoczesne projekty edukacyjne, które obejmują staże zawodowe, kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli. Projekty te, wyposażone w nowoczesny sprzęt, są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej kwotą ponad 17 milionów złotych.

Wsparcie dla Edukacji

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek, podkreśla znaczenie inwestycji w edukację: “Edukacja jest jednym z najważniejszych punktów naszych działań. Sukcesywnie rozbudowujemy bazę oświatową i wykorzystujemy możliwości zdobycia zewnętrznego dofinansowania na szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych uczniów i kadry nauczycielskiej. Rynek pracy docenia fachowców z konkretnymi umiejętnościami, dlatego inwestujemy w szkolnictwo zawodowe.”

Lista Szkoł Uczestniczących w Projekcie

Projekty będą realizowane od nowego roku szkolnego w następujących placówkach:

  • Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie
  • Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
  • Zespół Szkół Nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie
  • Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie
  • Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
  • Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowie
  • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Staże i Praktyki dla Uczniów

Uczniowie będą mieli możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia dzięki stażom zawodowym, gdzie zapewnione będą odpowiednie stanowiska pracy, sprzęt, stypendium, odzież robocza oraz zwrot kosztów dojazdu.

Nowoczesne Pracownie

Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pracownie, takie jak lotniskowa, podstaw elektroniki, konstrukcji maszyn, mechatroniki, rachunkowości i grafiki komputerowej. Dodatkowo, Zespół Szkół Technicznych zyska system klimatyzacji w części budynku dydaktycznego.

Kursy i Szkolenia

W ramach projektów realizowane będą kursy i szkolenia, takie jak projektowanie i programowanie komputerowe, kursy spawania, obsługi obrabiarek, wózków widłowych, języka angielskiego w branży ekonomiczno-administracyjnej oraz obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. Kursy te są dopasowane do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Podnoszenie Kwalifikacji Nauczycieli

Projekty obejmują również szkolenia dla nauczycieli, co pozwoli im podnosić swoje kwalifikacje i dostosowywać się do nowych wyzwań edukacyjnych.

Dofinansowanie i Program

Całkowita wartość projektów, które będą realizowane w latach 2024-2026, to ponad 19 milionów złotych, z czego ponad 17 milionów złotych pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Zadania są finansowane z Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, działanie 07.13 Szkolnictwo zawodowe.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Rzeszowa