Jesienią zakończy się budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością. Koszt tej inwestycji to ponad 7,3 mln zł.

Budynek COM znajduje się przy ul. Sucharskiego, na działce sąsiadującej z Domem Pomocy Społecznej. Inwestycja jest już zaawansowana. Gotowy jest budynek centrum, który ma 652 m kw. powierzchni użytkowej. Wykonano elewację, tynki wewnętrzne, malowanie, wylewki, pracownicy zamontowali też stolarkę, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. Zakończyły się także prace przy instalacjach centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, fotowoltaicznej. Ponadto pojawiła się klimatyzacja, we wnętrzu budynku są już zostały płytki ścienne i posadzkowe oraz wykładzina, mamy już także urządzenia sanitarne. Obecnie trwają jeszcze prace przy instalacji elektrycznej oraz przy zagospodarowanie terenu, na którym powstaje m.in. ogród sensoryczny. Inwestycja będzie gotowa w tym roku.

– Dzięki niej Rzeszów dołączy do grona samorządów, które poprawią jakość opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Nasz ośrodek będzie pierwszą placówka takiego typu w Rzeszowie, w której świadczone będą usługi zarówno w formie dziennej, jak i całodobowej – podkreśla Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Centrum przy ul. Sucharskiego obejmie wsparciem dorosłe osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Będzie świadczyło usługi w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

Usługi, które będą tam oferowane, zapewnią uczestnikom bezpieczny pobyt i opiekę uzupełnioną w razie konieczności  rehabilitacją ruchową,  aktywizację sensoryczną a przede wszystkim dadzą możliwość wspólnego spędzania czasu, kontaktu z innymi, aktywności na świeżym powietrzu, integracji na terenie placówki oraz w miarę możliwości poza nią (np. udział w dogoterapii, alpakoterapii).

Wykonawcą inwestycji jest firma Texom. Powstanie COM zostało dofinansowane z z funduszy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

źródło: Urząd Miasta Rzeszowa

fot. UM

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.