Droga powiatowa Ostrów-Brzeźnica w trakcie remontu. W gminie Dębica trwa remont ponad 4-kilometrowego odcinka drogi nr 1284R.

W ramach zadania zostanie wykonana:
1. Przebudowa jezdni o łącznej długości 4,137 km (2 odcinki)
2. Przebudowa chodnika o długości 1,014 km
3. Ścieżka pieszo – rowerowa (chodnik + ścieżka rowerowa) o długości 2,398 km

Wartość inwestycji to 9,66 mln zł z czego wysokość pozyskanych środków zewnętrznych to kwota 5,8 mln zł, z budżetu powiatu 2,2 mln zł, z budżetu gminy Dębica 1,66 mln zł.

źródło: Powiat Dębicki

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.