W poniedziałek 6 maja 2024r., w Jaśle miała miejsce uroczysta inauguracja IX kadencji Rady Miejskiej. Podczas sesji nowo wybrani radni oraz burmistrz miasta, Adam Kostrząb, złożyli ślubowanie. Marcin Węgrzyn został wybrany nowym przewodniczącym Rady Miejskiej.

Burmistrz Kostrząb Składa Ślubowanie

Podczas ceremonii, burmistrz Adam Kostrząb, po złożeniu ślubowania, podziękował mieszkańcom za zaufanie i zadeklarował wytężoną pracę na rzecz dalszego rozwoju miasta. „Dzięki pracy, a także determinacji moich poprzedników, mam solidne fundamenty do kontynuowania rozwoju naszego miasta. Stoimy dzisiaj wobec nowych wyzwań i możliwości, które wymagają dużej uwagi i zaangażowania. Moim celem jest rozwijanie miasta jako dynamicznego zrównoważonego oraz przyjaznego dla wszystkich miejsca do życia i pracy” mówił Kostrząb.

Wydarzenie zgromadziło liczne grono gości, w tym parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń oraz duchowieństwa. Obecni byli także mieszkańcy oraz rodzina nowo wybranych urzędników.

Marcin Węgrzyn Nowym Przewodniczącym

W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym wśród radnych, Marcin Węgrzyn pokonał Roberta Snocha stosunkiem głosów 14 do 6, obejmując funkcję przewodniczącego Rady. W swoim przemówieniu Węgrzyn podziękował za zaufanie i zapowiedział pracę na rzecz jedności, podkreślając, że wszyscy radni są zobowiązani do działania na korzyść miasta.

Skład Rady Miejskiej Jasła

Skład Rady Miejskiej IX kadencji to: Joanna Banach-Gancarz, Piotr Bialik, Krzysztof Czeluśniak, Urszula Czyżowicz, Artur Dudek, Jolanta Jachym, Mariola Mazur, Jerzy Okarma, Krzysztof Pec, Jan Pierzchała, Piotr Samborski, Krystyna Sikora, Robert Snoch, Agnieszka Sobczyk, Tomasz Stanek, Anna Szprucińska, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba i Leszek Znamirowski. Jedno miejsce w Radzie pozostaje nieobsadzone po rezygnacji Wojciecha Zająca, które zostanie zapełnione przez kolejną osobę z jego komitetu wyborczego.

Tym samym Jasło wkracza w nową kadencję samorządową z odświeżonym składem Rady Miejskiej, gotowe do stawienia czoła nowym wyzwaniom i możliwościom rozwoju.

Źródło informacji prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Jasło