2 czerwca 2024 r. na terenie Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Małopolskim odbył się III Otwarty Turniej Strzelecki im. mjr. Józefa Rzepki, organizowany przez Powiat Rzeszowski. Wydarzenie przyciągnęło 79 uczestników, w tym 48 mężczyzn, 23 dzieci i 8 kobiet, co pokazuje rosnące zainteresowanie turniejem.

Uroczyste Otwarcie i Powitanie Gości

Władze samorządowe Powiatu Rzeszowskiego, reprezentowane przez Starostę Krzysztofa Jarosza oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Wojtona, wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Andrzejem Kraską, oficjalnie rozpoczęły zmagania turniejowe. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg oraz Radny Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Kula.

Przebieg Turnieju

Po wystąpieniach gości i przedstawieniu zasad bezpieczeństwa oraz przebiegu konkurencji, uczestnicy przystąpili do rywalizacji. Zawody były rozgrywane w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku 13-18 lat. Uczestnicy strzelali z pistoletu i karabinu w pozycji stojącej i leżącej.

Nagrody i Wyróżnienia

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali okolicznościowe statuetki oraz upominki reklamowe Powiatu Rzeszowskiego. Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Organizatorzy podkreślali wysoki poziom wyników oraz zaangażowanie laureatów, które wynika z ich pasji i wieloletnich treningów.

Upamiętnienie Bohatera

Zawody mają na celu nie tylko popularyzację strzelectwa sportowego, ale również upamiętnienie mjr. Józefa Rzepki, bohatera Armii Krajowej i żołnierza wyklętego. Urodzony w Bratkowicach, major Rzepka był zasłużonym działaczem ruchu oporu podczas okupacji niemieckiej i powojennej walki z reżimem komunistycznym.

Słowa Starosty

Starosta Krzysztof Jarosz wyraził nadzieję, że turniej stanie się wydarzeniem cyklicznym, służącym krzewieniu patriotyzmu. Zaznaczył również plany dotyczące budowy strzelnicy sportowej na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”.

Laureaci III Otwartego Turnieju Strzeleckiego im. mjr. Józefa Rzepki

Kategoria kobiet

  1. Karolina Suska (183 p.)
  2. Kinga Słonka (179 p.)
  3. Agnieszka Kędzierska (176 p.)

Kategoria wiekowa 13-18 lat

  1. Kaja Salach (194 p.)
  2. Filip Kołodziej (188 p.)
  3. Klaudia Margańska (180 p.)

Kategoria mężczyzn

  1. Adam Kowalski (194 p.)
  2. Paweł Rykała (189 p.)
  3. Adam Ziobro (188 p.)

Podziękowania dla Organizatorów

Organizatorzy turnieju serdecznie dziękują za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: Agacie Dec – Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Grzegorzowi Kwietniowi – Prezesowi Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim, Inspektorowi Związku Strzeleckiego Łukaszowi Decowi – Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 1914 im. ppor. Jakuba Darochy w Sokołowie Małopolskim, Członkom Stowarzyszenia Klubu Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius” w Sokołowie Małopolskim oraz dowództwu i żołnierzom Rzeszowskiego Batalionu Obrony Terytorialnej.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie