Jarosław, 6 maja 2024 r. – Gmina Miejska Jarosław z radością ogłasza pozyskanie ponad 1 miliona 280 tysięcy złotych z Rządowego Programu Odnowy Zabytków na prace konserwatorskie w dwóch kluczowych obiektach historycznych miasta: bazylice OO. Dominikanów pw. MB Bolesnej oraz na terenie Jarosławskiego Opactwa. Środki te zostały przyznane wyłącznie samorządom, a burmistrz miasta, Waldemar Paluch, 6 maja 2024 r., dokonał podpisania stosownych umów.

Klasztor Ojców Dominikanów w Jarosławiu otrzymał ponad 870 tysięcy złotych, natomiast Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu blisko 410 tysięcy złotych, przeznaczone na prace remontowo-konserwatorskie przy ich zabytkowych obiektach.

Zadania inwestycyjne obejmują:

  • W bazylice pw. MB Bolesnej: konserwację i restaurację polichromii przęsła chórowego, ściany zachodniej nawy głównej oraz elementów wystroju nawy głównej.
  • W Jarosławskim Opactwie: prace remontowo-konserwatorskie odcinka muru obronnego.

Program Odbudowy Zabytków, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowi dedykowaną inicjatywę dla samorządów, wspierającą prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Ta inwestycja to nie tylko krok w kierunku zachowania dziedzictwa kulturowego, ale również ważny krok w kształtowaniu przyszłości miasta Jarosław jako miejsca o bogatej historii i tradycji.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Jarosław