We wtorek, 4 czerwca, w Rzeszowie odbyła się Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie, organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON), odbyło się pod patronatem Starosty Rzeszowskiego i Wojewody Podkarpackiej.

Otwarcie Giełdy

Wojewoda Podkarpacka, Teresa Kubas-Hul, podczas uroczystego otwarcia podkreśliła znaczenie giełdy jako platformy łączącej pracodawców z osobami niepełnosprawnymi. „To wydarzenie jest wspaniałą okazją skontaktowania pracodawców z osobami, dla których standardowe oferty pracy mogą być nieosiągalne. To świetna forma integracji, otwieranie drzwi osobom niepełnosprawnym, to nowe możliwości,” powiedziała wojewoda.

Wsparcie ze Strony Samorządu

Starosta Rzeszowski Krzysztof Jarosz zwrócił uwagę na długoterminowe działania powiatu zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy. „Powiat Rzeszowski od lat prowadzi wiele działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom miejsc pracy. Przykładem jest Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko, który przyciągnął wiodące firmy z nowoczesnych branż, zapewniając kilka tysięcy dodatkowych miejsc pracy,” zaznaczył starosta.

Integracja i Nowe Możliwości

Maciej Szymański, dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON, podkreślił znaczenie każdej nowej oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami. „Każde kolejne stworzone miejsce pracy dla niepełnosprawnych to sukces. Osoby z niepełnosprawnościami mają mniejsze możliwości zdobycia zatrudnienia, które dla nich jest bardzo istotnym elementem szansy na samodzielne życie. Staramy się w tym pomóc, zarówno współorganizując takie giełdy, jak również finansując uzupełnianie wykształcenia,” mówił Szymański.

Firmy i Instytucje na Giełdzie

Giełda, odbywająca się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zgromadziła kilkanaście firm i instytucji poszukujących pracowników z niepełnosprawnościami. Wśród wystawców znalazły się sieci sklepów, zakłady produkcyjne, firmy ochroniarskie oraz zakłady aktywizacji zawodowej. Przygotowano kilkadziesiąt ofert pracy w różnych zawodach.

Przykłady Ofert Pracy

Firma Maxpol, specjalizująca się w produkcji z tworzyw sztucznych, poszukiwała pracowników na stanowiska produkcyjne, oferując miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Firma Res Gastro, prowadząca w Rzeszowie pięć restauracji McDonald’s, oferowała stanowiska pracowników restauracyjnych i liderów gościnności. Sieć sklepów Merkury-Market, mająca 69 marketów w kilku krajach, poszukiwała sprzedawców, kasjerów oraz logistyków.

Stoisko Instytucji

Na giełdzie obecne były również instytucje takie jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Dzięki temu uczestnicy mogli uzyskać kompleksową pomoc i porady dotyczące zatrudnienia i wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie

Giełda Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami w Rzeszowie okazała się ważnym wydarzeniem, które nie tylko wspiera integrację społeczną, ale również stwarza realne możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy, pracodawcy i uczestnicy wyrazili nadzieję na kontynuację takich inicjatyw, które przynoszą wymierne korzyści dla całej społeczności.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie