Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie podsumował inwestycje na podkarpackich drogach krajowych w 2023 r. Na stronie www.gov.pl można znaleźć szczegółowe informacje.

Do najważniejszych inwestycji w minionym roku zalicza się m.in. rozbudowa drogi S19. Z docelowych ok. 169 km w województwie podkarpackim kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy, pomiędzy węzłami Lasy Janowskie i Rzeszów Południe. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji. Cztery w budowie, a trzy na etapie decyzji ZRID.

Kolejna droga ekspresowa w naszym regionie, S74 na odcinku Opatów – Nisko o długości ok. 73 km, jest na etapie przygotowania dokumentacji. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych na etapie Studium korytarzowego (SK).

Powstanie także wiele nowych obwodnic w województwie. Będą to m.in. obwodnice: Sanoka, Nowej Dęby, Kolbuszowej, Miejsca Piastowego, Przemyśla, Pilzna, Jasła, Brzostku i Kołaczyc.

źródło: gov.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.