Pałac Myśliwski w Julinie, Arboretum w Bolestraszycach oraz Muzeum w Kolbuszowej otrzymają wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach programu regionalnego “Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2024-2027”. Łącznie na wszystkie trzy projekty trafi 31,6 mln złotych unijnego wsparcia.

Renowacja Pałacu Myśliwskiego w Julinie – 26,5 mln złotych dofinansowania

Muzeum Zamek w Łańcucie będzie realizować projekt „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowe, konserwatorskie oraz przebudowę i wykreowanie przestrzeni ekspozycyjnych w Pałacu Myśliwskim w Julinie”. Jego celem jest ochrona i zachowanie zabytkowego pałacu oraz udostępnienie go turystom. Planowane jest również utworzenie w nim ekspozycji w ramach Muzeum Kultury Leśnej i Łowiectwa.

Prace budowlano-konserwatorskie obejmą przebudowę i wzmocnienie części pomieszczeń na parterze i piętrze, remont konstrukcji stropów i więźby dachowej, oraz przebudowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (sanitarne, elektryczne). Dzięki dofinansowaniu, placówka zakupi niezbędny sprzęt i meble, możliwa będzie aranżacja wystawy oraz konserwacja zabytków, takich jak zastawa stołowa, obrazy i trofea łowieckie. Całkowity koszt projektu wynosi 42,4 mln złotych, z czego dofinansowanie z FEP to 26,5 mln złotych. Projekt ma zostać zakończony w czerwcu 2027 roku.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – 3,4 mln złotych dofinansowania

Dzięki unijnemu wsparciu, w parku etnograficznym w Kolbuszowej powstaną trzy nowe obiekty: recepcja z zapleczem, toalety oraz wiata. Celem projektu jest rozwiązanie problemów związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury dla turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz budowy trzech obiektów, projekt obejmuje zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wraz z montażem elementów małej architektury. Całkowita wartość projektu to prawie 7 mln złotych, a dofinansowanie z FEP wynosi 3,4 mln złotych. Prace mają zakończyć się w marcu 2027 roku.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach – 1,7 mln złotych dofinansowania

W Arboretum w Bolestraszycach powstaną dwa wyjścia z podziemnej trasy turystycznej. Jedno z wyjść prowadzić będzie przez pawilon ogrodowy na teren parku, natomiast drugie będzie wiodło w stronę skarpy, gdzie planowana jest budowa stalowych schodów. Projekt obejmuje również budowę pawilonu ogrodowego i ciągu komunikacyjnego.

Całkowita wartość projektu to ponad 2,5 mln złotych, z czego dofinansowanie z FEP wynosi 1,7 mln złotych. Realizacja projektu ma zostać zakończona do końca marca 2026 roku.

Podsumowanie

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, zabytkowe i kulturalne obiekty na Podkarpaciu zyskają nowe życie i staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów. Pałac Myśliwski w Julinie, Arboretum w Bolestraszycach oraz Muzeum w Kolbuszowej to tylko część projektów, które przyczynią się do ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu.

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie