Projekt pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” Fundacji Misji Obywatelskiej został przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zakwalifikowany do realizacji. Oznacza to, że Fundacja Misji Obywatelskiej została wybrana na operatora Funduszu Młodzieżowego w województwie podkarpackim. 

Oferta Fundacji Misji Obywatelskiej została wybrana w ramach Priorytetu 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach. Priorytet ten jest przeznaczony dla młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich. W ramach tego Priorytetu wyodrębniono dwie ścieżki tematyczne:

  • Ścieżka 1. Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych
  • Ścieżka 2. Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich

Fundacja będzie wykorzystywała mechanizm regrantingu, który pozwala na dotarcie do podmiotów lokalnych i wspieranie przedsięwzięć rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich. 

W drugiej połowie listopada 2022 r. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprezentował wyniki oceny merytorycznej konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033, edycja 2022.  W konkursie złożono łącznie 342 oferty. W ramach Priorytetu 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach dofinansowanie uzyska 12 ofert, natomiast w ramach Priorytetu 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym i Priorytetu 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych dofinansowanie uzyska 128 ofert. 

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Rządowy Program Fundusz Młodzież składa się z trzech priorytetów: 

  • Priorytet 1. Aktywizacja młodzieży w samorządach, 
  • Priorytet 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym,
  • Priorytet 3. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych.