W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się forum w ramach „Heritage Innovators Day”. To międzynarodowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację 8 Marca oraz Politechnikę Rzeszowską.

Innowacyjne Podejście do Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Heritage Innovators Day to interdyscyplinarne spotkanie promujące nowoczesne podejście do ochrony dóbr kultury, inspirowane ideami Nowego Europejskiego Bauhausu. Hasło przewodnie pierwszej edycji brzmiało: „Nowy Europejski Bauhaus siłą napędową przemysłów kreatywnych”.

Panel Dyskusyjny z Udziałem Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

W panelu dyskusyjnym wzięła udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego, która omawiała realizację projektów łączących technologię i dziedzictwo w regionie. Dyskusje koncentrowały się również na możliwościach uzyskania wsparcia unijnego na rozwój takich projektów oraz ich wykorzystaniu do wspierania lokalnych inicjatyw.

Dialog na Temat Poprawy Jakości Życia

Heritage Innovators Day miało na celu stworzenie platformy do szerokiego dialogu na temat poprawy jakości życia oraz tworzenia bardziej przyjaznych przestrzeni poprzez integrację dziedzictwa kulturowego z przyszłościowym myśleniem. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono uczestników, w tym przedstawicieli biznesu, artystów i aktywistów.

Uczestnicy i Prelegenci

W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele rządu, samorządu, biznesu, branż kreatywnych, środowiska akademickiego, eksperci, konserwatorzy, przedsiębiorcy, studenci oraz osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowym i ochroną środowiska. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, USA oraz Węgier. Obecni byli także przedstawiciele Komisji Europejskiej związani z Nowym Europejskim Bauhausem.

Goście Specjalni

Gośćmi wydarzenia byli m.in. Małgorzata Dembowska, architektka z WXCA, Ivo Krankowski, producent serialu Netflix „1670”, Hubert Trammer, uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu z ramienia Polski, prof. James Auger, dyrektor Instytutu Designu w ENS Paris Saclay, dr Sanela Klarić, autor zwycięskiego projektu New European Bauhaus Prizes 2024, Julian Atkins, dyrektor programu Net 0 w Church of England, oraz Jacek J. Kolasiński, profesor sztuk wizualnych na Florida International University.

Agenda i Wydarzenia Towarzyszące

Agenda Heritage Innovators Day obejmowała cztery ścieżki tematyczne, w skład których wchodziło sześć paneli dyskusyjnych, czternaście prezentacji oraz praktyczne warsztaty. Dyskusje dotyczyły m.in. rozwoju nowoczesnych technologii w ochronie i transformacji zabytkowych budynków, wkładu tradycyjnego rzemiosła w renowację historycznych obiektów oraz roli dziedzictwa niematerialnego jako inspiracji dla branż kreatywnych, takich jak film, projektowanie gier komputerowych i reklama.

Wystawa i Informacje o Funduszach Europejskich

W ramach wydarzenia odbyła się również wystawa, na której swoje stoiska miały Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oraz Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia (KPK dla Horyzontu Europa). Przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat możliwości finansowania rozwoju swoich firm oraz działalności badawczo-rozwojowej w ramach programu Horyzont Europa.


Heritage Innovators Day na Politechnice Rzeszowskiej to nie tylko spotkanie ekspertów, ale również ważny krok w kierunku integracji dziedzictwa kulturowego z nowoczesnymi technologiami i przemysłami kreatywnymi, mający na celu tworzenie bardziej zrównoważonej i przyjaznej przyszłości.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie