Umowa na dofinansowanie projektu o nazwie „Podkarpackie Centrum Innowacji 2029” została już podpisana, a jej wartość wynosi ponad 60 mln złotych. Środki te pochodzą w całości z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia i mają służyć wspieraniu rozwoju innowacji, nauki oraz przedsiębiorczości w regionie.

Podpisany dokument zapewnia kontynuację realizacji celów, które zostały wyznaczone w 2017 roku, kiedy to powstała spółka. Obejmują one m.in. komercjalizację projektów badawczo-rozwojowych, ułatwianie współpracy między światem nauki a biznesem oraz wsparcie uczniów i studentów w rozwijaniu unikalnych kompetencji.

Współpraca z uczelniami w regionie pozostaje kluczowym elementem funkcjonowania Centrum. Program Grantowy będzie kontynuowany, a jego celem będzie finansowanie prac badawczo-rozwojowych, które są użyteczne i dostosowane do potrzeb kluczowych branż przemysłowych regionu. 

Przestrzeń PCI ProtoLab, unikalna w skali regionu, pełni rolę miejsca inspiracji dla uczniów i studentów, wspierając ich w rozwijaniu kreatywności i realizacji własnych projektów. Na blisko 400 m2 znajdują się tam bogato wyposażone pracownie, a kluczowym elementem tego przedsięwzięcia są eksperci, którzy zapewniają profesjonalne wsparcie na każdym etapie prac. PCI oferuje także możliwość wsparcia finansowego poprzez inicjatywy takie jak Akademia ProtoLab, Bon Konstruktorski, Preinkubacja oraz Program Ambasadorski.

Ważną gałęzią funkcjonowania PCI jest działalność Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, która dziś łączy już ponad 100 instytucji tego typu, oferujących ponad 780 różnych procedur badawczych. Sieć ta skupia się na integracji potencjału laboratoriów, podnoszeniu jakości badań, rozwijaniu regionalnego systemu oceny zgodności oraz promowaniu usług badawczych i wzorcowania.

Źródło: Podkarpackie Centrum Innowacji 

Fot. Podkarpackie Centrum Innowacji

Autor: Aleksandra Pszczoła 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.