1 października 1924 roku w Jarosławiu rozpoczęła działalność Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkoły Handlowej. Pomimo wielu zmian nazwy, jest ona powszechnie znana jako jarosławski “Ekonomik”.

100 lat Sukcesu i Wspomnień

26 kwietnia 2024 roku Szkoła uroczyście obchodziła jubileusz 100-lecia. To wyjątkowe spotkanie było pełne wspomnień, życzeń, gratulacji i podziękowań dla wszystkich, którzy przez miniony wiek pracowali i uczyli się w Ekonomiku. Uroczystość była również sposobnością do przywołania historii szkoły, która może poszczycić się bogatym dziedzictwem, nadal cieszącym się dużym zainteresowaniem i dobrą kondycją.

Dumna Społeczność Ekonomika

W technikum i liceum uczy się około 700 uczniów, pracuje z nimi 58 nauczycieli. W Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki uczestniczący w jubileuszu burmistrz Waldemar Paluch przekazał na ręce dyrektor ZSEiO Justyny Nalepy-Harpuli pamiątkowy obraz oraz list gratulacyjny. W liście czytamy m.in.: Mam nadzieję, że dzisiejsze święto będzie dla Absolwentów czasem powrotu do lat szkolnych, okazją do wspomnień i ciekawych spotkań (…) składam wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom najlepsze życzenia, jak najlepszych efektów kształcenia i wychowania, pogody ducha oraz spełnienia zamierzonych celów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tablica, którą odsłonięto na budynku szkoły, będzie trwałą pamiątką po jubileuszu.

Źródło i fot.: Urząd Miasta Jarosław

Opublikowała: Alicja Barbach

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego