5 marca bieżącego roku w Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim odbyła się konferencja regionalna pt. „Działaj_Razem_Lokalnie”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Głogowa Małopolskiego”.

W trakcie konferencji poszczególni prelegenci przedstawili aktualne możliwości uzyskania wsparcia i dotacji na działalność gospodarczą, rolniczą i społeczną. Oferta szczególnie była zaadresowana do mieszkańców miasta i gminy Głogów Małopolski. W jednym miejscu przedstawiciele 2 agencji płatniczych: Agencji Rozwoju Regionalnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lokalnej grupy działania EuroGalicja oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego pokazali oraz zachęcili do działalności społeczno-lokalnej.

Konferencję prowadziła Aldona Napieracz, członek Stowarzyszenia „Razem dla Głogowa Małopolskiego” i naczelnik Wydziału Działań Premiowych Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Obrady swoim wystąpieniem otworzył dr hab. Piotr Zawada z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który przedstawił aktualną ofertę wsparcia i dofinasowania na działalność gospodarczą. Szczególną uwagę Pan Profesor zwrócił na „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, które stanowią szanse na rozwój regionu. Dotacje dla firm będą przeznaczone na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, wdrożenia B+R, inwestycje w obszarach danych specjalizacji województwa, cyfryzację przedsiębiorstw itd.

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Makusak-Nowak, reprezentująca Lokalną Grupę Działania EuroGalicja. Prelegentka zaprezentowała ofertę wsparcia i dofinasowania działalności gospodarczej oraz inicjatyw i projektów lokalnych.

Kolejny referat wygłosiła Pani Małgorzata Greszta, starszy specjalista z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która omówiła rejestrację i dofinasowanie Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedostatnim prelegentem był Ireneusz Ziobro, główny specjalista Wydziału Działań Premiowych Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawił aktualną ofertę wsparcia w ramach rozwoju małych gospodarstw i premii dla młodych rolników.

Konferencję zamknął Tomasz Sumara, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wygłosił wykład nt. „Angażowanie społeczności i partnerów lokalnych”. Referat miał z jednej strony charakter informacyjny. Prelegent omówił zagadnienia związane ze społecznościami i partnerami lokalnymi. Ponadto na bazie również własnych doświadczeń wynikających ze współpracy m.in. z Fundacją Misji Obywatelskiej, zachęcił do włączenia się w ramach działalności społeczności lokalnych.

Wydarzenie uświetnili swoim udziałem goście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Gawlik i Pani Jolanta Kaźmierczak, Dyrektor Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Rzeszowie.

Podsumowania konferencji dokonała Aldona Napieracz, która wraz z Władysławem Mikołajczykiem – Prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Głogowa Małopolskiego” podziękowała uczestnikom i prelegentom za udział w pierwszym tego typu wydarzeniu w Głogowie Małopolskim oraz przekazaną wiedzę i informacje, dzięki którym można liczyć na realne wsparcie i zaplanować sobie harmonogram działań w tym zakresie. Z przeprowadzonej konferencji przygotowane będą nagrania z każdego zakresu tematycznego, które będą przydatne dla nieobecnych w sympozjum mieszkańców Głogowa Małopolskiego.

 

Autor: Tomasz Sumara

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego