Staraniem Zarządu Powiatu Strzyżowskiego od stycznia 2024 r. zostaną testowo uruchomione dodatkowe połączenia kolejowe na trasie Jasło-Rzeszów.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przychylił się do ponawianych przez Zarząd Powiatu wniosków i podjął decyzję o rozszerzeniu oferty połączeń kolejowych ww. relacji. Testowe uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych planowane jest w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. w dni robocze.

Wyjazd z Jasła przewidziany został ok. godz. 12.30, zaś z Rzeszowa ok. godz. 22.45. Oferta realizowana będzie jako połączenie dwóch pociągów tj. pociągów aglomeracyjnych PKA relacji Rzeszów-Strzyżów i pociągów regionalnych Strzyżów-Jasło. Skomunikowanie powyższych pociągów zostanie zapewnione w stacji Strzyżów.

Jednocześnie Marszałek zastrzegł, że uruchomienie opisanych połączeń uzależnione jest od terminu zakończenia robót związanych z budową podziemnego przejścia pomiędzy peronami w stacji Strzyżów. Opóźnienie może skutkować koniecznością przesunięcia terminu nowych połączeń od marcowej korekty rozkładu jazdy w 2024 r.

źródło: Urząd Marszałkowski
fot. archiwum Starostwa strzyżowskiego

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.