Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że podczas drugiego przetargu na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie, jedna z firm odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Instytucja ogłosiła decyzję w sprawie odwołania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym budowy PCLA. Izba nakazała ponowne przeprowadzenie procedury wyboru najlepszej oferty.

Miasto dokonało wyboru firmy Betonox Construction z Sopotu w ramach przetargu, jako wykonawcy, który przedstawił najbardziej korzystną cenowo ofertę, wynoszącą prawie 164 miliony złotych. Firma Mirbud, która zdecydowała się odwołać od tej decyzji, proponowała kwotę ponad 193 milionów złotych za budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego (PCLA). Firma ta argumentowała, że cena zaproponowana przez Betonox jest zdecydowanie zbyt niska, a dodatkowo Betonox nie posiada odpowiedniego doświadczenia w zakresie budowy obiektów sportowych.

W związku z powyższym Zamawiający został zobowiązany do unieważnienia poprzedniego wyboru najlepszej oferty oraz ponownego przeprowadzenia czynności mających na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

W praktyce oznacza to, że miasto Rzeszów będzie musiało ponownie ocenić przedstawione oferty. Jednocześnie, jeśli chce zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta okaże się najlepsza, musi zapewnić odpowiednie zabezpieczenie finansowe.

Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.