7 maja 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku zainaugurowała swoje prace Rada Powiatu Przeworskiego VII kadencji. Wybrano przewodniczącego Rady, a także nowe władze powiatu przeworskiego.

Było to pierwsze posiedzenie Rady Powiatu Przeworskiego od czasu ostatnich wyborów samorządowych. W jego trakcie radni uroczyście złożyli ślubowanie oraz wybrali nowe władze powiatu przeworskiego.

Funkcję przewodniczącej Rady Powiatu objęła Katarzyna Balawender. Jej zastępcą został natomiast Jerzy Solarz.

W tajnym głosowaniu wybrano też skład Zarządu Powiatu. Starostą przeworskim został Dariusz Łapa. Funkcję wicestarosty powierzono zaś Zbigniewowi Kiszce. Członkami Zarządu Powiatu zostali radni: Krzysztof Bartuś, Tomasz Huc i Stanisław Pokrywka.

W skład nowej Rady Powiatu Przeworskiego weszło łącznie 19 radnych: Krzysztof Bartuś, Katarzyna Balawender, Wiesław Bukowski, Agnieszka Bukowa-Jedynak, Zdzisław Doskocz, Mariusz Dubas, Marcin Fujarowicz, Tomasz Huc, Zbigniew Kiszka, Wojciech Kuca, Lucjan Kuzniar, Łukasz Laska, Dariusz Łapa, Grzegorz Łuczyk, Jerzy Mazur, Stanisław Pokrywka, Bogdan Sebzda, Jerzy Solarz i Jan Wilk.

Źródło informacji oraz fotografii: Starostwo Powiatowe w Przeworsku