Fundacja Misji Obywatelskiej przez kilka ostatnich miesięcy realizowała projekt EtnoPodkarpacie, którego celem była popularyzacja kultury i tradycji lokalnej.

W ramach zadania Zespół Fundacji odwiedził 6 miejscowości województwa podkarpackiego, których liczba nie przekracza 50 tys. mieszkańców.  W

  • Ulanowie zostało zorganizowane spotkanie pt. Czym jest kultura ludowa? Kultura ludowa w pigułce,
  • Sanoku odbyło się wydarzenie pt. Jak kształtować kulturę ludową, aby nie zatraciła swojego pierwotnego sensu?
  • Jarosławiu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji pt. Tradycja, Zwyczaje i Obrzędy. O kulturze ludowej słów kilka
  • Przeworsku, spotkanie zatytułowano Tożsamość a lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe
  • Iwoniczu-Zdrój odbyło się wydarzenie  pt. Ochrona kultury ludowej
  • Ropczycach zostało zorganizowane spotkanie pt. Kultura ludowa wobec cyfryzacji i globalizacji – szanse i zagrożenia

W ramach realizowanego zadania organizowane były wyjścia do instytucji kultury m.in. do: Zespołu Pałacowo-Parkowy w Przeworsku, Kamienicę Orsettich w Jarosławiu., Podkreślić trzeba, że uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Muzeum Flisactwa w Ulanowie połączonego z Flisackim Spływem Galarami po wodach powiatu niżańskiego.

Liczba uczestników przerosła nasze wszelkie oczekiwania. Dane pokazują, że kultura, w szczególności ta lokalna cieszy się dużym zainteresowaniem osób. Jest to ogromny sukces projektu EtnoPodkarpacie, jak również Programu EtnoPolska. – komentuje Antoni Myjak, Członek Zarządu Fundacji. 

Projekt Etno Podkarpacie realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej zakładał również cykl wywiadów z przedstawicielami lokalnych społeczności. Jednym z gości był Pan Grzegorz Nieradka.

Jako radny powiatu krośnieńskiego chcę, aby oferta kulturalna dla naszych mieszkańców była bogata i atrakcyjna. Dobra współpraca z Fundacją Misji Obywatelskiej zaowocowała już zorganizowaniem wakacyjnego wyjazdu dla seniorów do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz wspomnianym seminarium. To nie koniec naszych działań – mówi Doradca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także partner organizowanego wydarzenia.

Projekt EtnoPodkarpacie dofinasnowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.