Trwa nabór do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „Bezpieczna Przystań”. Placówka powstała w Kochanówce, w gminie Dębica i będzie czynna od stycznia.

To miejsce dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Na początek, planowane przyjęcie osiemnastu osób – dziewięciu na pobyt całodobowy, tyle samo na pobyt dzienny. W tym wariancie opieka jest zapewniona przez pięć dni w tygodniu osiem godzin dziennie. Więcej informacji o naborze można uzyskać w Centrum Usług Społecznych gminy Dębica. Tel. 14 680 33 33, 14 680 33 34, 14 680 33 48.

Źródło/FOTO: Gmina Dębica

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.