Jeżowe, 17 maja 2024 –Rozpoczęto również przekazanie placu budowy na realizację zadania „Winda osobowa elektryczna 3-przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Jeżowem”. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Niżański.

Podpisanie Umowy

Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Józef Sroka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu firmy ARTMED Sp. z o.o. umowę podpisał Członek Zarządu Antoni Kęsy.

Koszt realizacji zadania, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, wyniesie 530 247,98 zł.

Harmonogram Inwestycji

Realizacja inwestycji potrwa 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do 17 sierpnia 2024 roku. W ramach projektu zostanie wykonana zewnętrzna winda 3-przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym. Inwestycja obejmuje również wykonanie niezbędnych robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w obrębie lokalizacji windy.

Korzyści dla Społeczności

Nowa winda przy Zespole Szkół w Jeżowem znacząco poprawi dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając im łatwiejsze poruszanie się między piętrami. To ważny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy komfortu życia wszystkich użytkowników szkoły.


Powiat Niżański i firma ARTMED Sp. z o.o. zapraszają do śledzenia postępów prac budowlanych i cieszenia się wspólnie z osiągnięciami na rzecz społeczności lokalnej.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Starostwo Powiatowe w Nisku