Kultura, gospodarka, edukacja oraz bieżąca sytuacja w Europie były głównymi tematami rozmów podczas wizyty Ambasadora Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera, w województwie podkarpackim.

Spotkanie, które odbyło się 23 kwietnia, zorganizowano z udziałem Władysława Ortyla, marszałka województwa, Martina Gärtnera – Konsula Generalnego Austrii w Krakowie, oraz Katarzyny Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu UMWP.

Wzmocnienie Współpracy Międzynarodowej

Obrady dotyczyły dotychczasowej współpracy między Podkarpaciem a jego regionem partnerskim – Krajem Związkowym Styrią. Ambasador Stadler, rodowity Styryjczyk, wyraził nadzieję na dalsze intensyfikowanie współpracy, w tym także w zakresie wymiany akademickiej z uczelniami wyższymi.

Wsparcie dla Ukrainy i Transformacja Energetyczna

Podczas spotkania omówiono również wsparcie Podkarpacia dla Ukrainy, w tym projekty realizowane w ramach polskiej pomocy rozwojowej i szkolenia z zakresu funduszy unijnych dla ukraińskich urzędników z regionów partnerskich.

Marszałek Ortyl poruszył także kwestię transformacji energetycznej, podkreślając konieczność uwzględnienia dobra lokalnych społeczności i efektywnej implementacji zmian.

Wykład na Uniwersytecie Rzeszowskim

W ramach wizyty Ambasador Stadler wygłosił na Uniwersytecie Rzeszowskim wykład na temat „Trzy wspólne wyzwania Polski i Austrii w Unii Europejskiej”, w którym zwrócił uwagę na wspólne obszary zainteresowania obu krajów: gospodarkę, politykę migracyjną i ochronę środowiska. Podkreślił znaczenie solidarności i współpracy między państwami UE w obliczu tych wyzwań.

Biografia Dyplomatyczna

Ambasador Stadler objął stanowisko w lipcu 2021 roku. Wcześniej pełnił funkcję ambasadora Austrii na Malcie oraz zastępcy ambasadora w Zagrzebiu.

 

Źródło informacji prasowej oraz zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Opublikowała: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego