Warszawa, 24 maja 2024 r. – W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu”. Umowę sygnowali Burmistrz Dębicy Mateusz Kutrzeba, Skarbnik miasta Lucyna Sikora oraz Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu w NFOŚiGW. Projekt uzyskał ponad 13 mln złotych dotacji z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Cel i Finansowanie Projektu

Projekt „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” ma na celu zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji przyrodniczej przestrzeni publicznej. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 16 mln złotych. W ramach projektu zostanie zrealizowanych osiem zadań, które mają na celu poprawę infrastruktury miejskiej i zwiększenie jej odporności na zmiany klimatyczne.

Budowa Sieci Kanalizacji Deszczowej

Jednym z głównych elementów projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Akademickiej. Dodatkowo, zniszczona podczas powodzi kanalizacja deszczowa na ul. Piłsudskiego zostanie wyremontowana. Istniejący parking na ul. Piłsudskiego zostanie przebudowany, co przyczyni się do likwidacji wyspy ciepła i poprawy mikroklimatu w tej części miasta.

Tworzenie Parków Kieszonkowych

Projekt przewiduje powstanie nowych parków kieszonkowych przy Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 11 i 12, a także przy ul. Rzeszowskiej, ul. Tadeusza Kościuszki oraz przy parkingu dla autobusów na ul. Słonecznej.

Budowa Rowu Infiltracyjnego

Przy ul. Olszynowej zostanie zbudowany rów infiltracyjny wraz ze ścieżką dydaktyczną i elementami małej architektury. To zadanie ma na celu zwiększenie naturalnej zdolności gleby do pochłaniania wody, usuwanie zanieczyszczeń i osadów oraz spowolnienie spływu powierzchniowego, co zmniejszy ryzyko podtopień.

Pasaż Roślinny

Przy parkingu dla samochodów osobowych na ul. Słonecznej powstanie pasaż roślinny, który poprawi estetykę miejsca oraz przyczyni się do lepszej retencji wody.

Podsumowanie

Realizacja projektu „Adaptacja miasta Dębica do zmian klimatu” przyczyni się do poprawy infrastruktury miejskiej i zwiększenia odporności Dębicy na zmiany klimatyczne. Projekt jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu. Jego realizacja potrwa do końca 2027 roku, a efekty działań będą odczuwalne przez mieszkańców Dębicy przez wiele lat.

 

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Miasta Dębica