Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Leskiego?

Miejscowość i data: Lesko, 21.09.2023 r.

Uczestnicy:

  • Tadeusz Chrzan – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Andrzej Olesiuk – Starosta Leski,
  • Zbigniew Pawłowski – Nadleśnictwo Lesko, Lasy Państwowe,
  • Andrzej Kusz – Gospodarstwo Agroturystyczne “BAZYL”.

Debata rozpoczęła się wystąpieniem Pana Andrzeja Olesiuka, Starosty Powiatu Leskiego, który zwrócił uwagę na niezwykłą rolę i wartość organizowania wydarzeń, i debat podobnych do tej w której uczestniczy, zauważył, że bardzo ważne jest aby angażować społeczeństwo lokalne w kształtowanie naszych Małych Ojczyzn, dzięki współpracy samorządu i obywateli można wspólnie przedyskutować i obrać najlepszą ścieżkę do rozwoju, rozkwitu regionu. Pan starosta pokusił się o prognozę, że w perspektywie kolejnych kilkunastu, być może kilkudziesięciu lat Powiat Leski i okoliczne rejony Bieszczad będą prawdopodobnie jednym z najlepszych miejsc do życia w Polsce. 

Kolejnym mówcą był Pan Tadeusz Chrzan, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zwrócił on uwagę na fakt iż Bieszczady, ich krajobraz z roku na rok ulega zmianie, rozwój widać gołym okiem. Ten region stał się w pełni miejscem turystycznym, z łatwością znajdziemy sklepy, restauracje i noclegi. Jednym z warunków do prężnego i znacznego rozwoju rejonu Bieszczad jest pozostanie młodych ludzi w rodzinnych miejscowościach i rozwijanie tam swojej kariery, pasji, marzeń. Polska potrzebuje równomiernego rozwoju, tak aby był on widoczny nie tylko w najważniejszych miastach województw ale również w najbardziej oddalonych powiatach i gminach, tak aby każde miejsce było atrakcyjne do zamieszkania przez obecnych i przyszłych obywateli Państwa Polskiego. 

Pan Zbigniew Pawłowski,  Nadleśniczy Nadleśnictwa w Lesku, opowiedział o wielu walorach turystycznych jakimi może poszczycić się region Bieszczad, na bardzo rozwiniętą strukturę, niezwykłą organizację i przystępność dla potencjalnego turysty. Zwrócił również uwagę na zarządzanie lasami państwowymi, na fakt iż zalesienie Biesczad miejscami oscyluje w granicach nawet 60 – 80 % i w większości obszarów ciągle wzrasta. W dalszej kolejności przybliżył słuchaczom sylwetkę prawdziwego leśnika w oparciu o historię, podsumowując swoją wypowiedź słowami, ,,Praca leśnika jest służbą, jesteśmy zobowiązani dbać o majątek państwowy, tak aby wszyscy obywatele mogli z niego korzystać.’’

Głos podsumowujący w debacie zabrał Pan Andrzej Kusz, reprezentujący Gospodarstwo Agroturystyczne “BAZYL”, które funkcjonuje już od ponad 23 lat. Swoją ofertę starają się połączyć z przybliżeniem swoim gościom rolnictwa, poprzez pielęgnowanie 15 hektarów ziemi uprawnej a także hodowlę zwierząt, przykładowo koza karpacka, niestety ze względu na ataki wilków populacja zwierząt drastycznie się zmniejszyła z początkowych 25 do jedynie 2 sztuk.

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.