Dziewięć projektów z województwa podkarpackiego otrzymało dofinansowanie z “Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”. Samorządy z regionu dostaną łącznie 900 tys. zł na realizację wybranych inicjatyw.

Cel Programu

Wojewoda Podkarpacki, Teresa Kubas-Hul, podkreśla, że program “Razem bezpieczniej” jest największym przedsięwzięciem profilaktycznym w kraju w obszarze bezpieczeństwa. Jego głównym celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw. Projekty realizowane w ramach programu mają charakter interdyscyplinarny, będąc efektem współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi.

Historia Programu

Jest to już czwarta edycja programu, który jest prowadzony od 2007 roku. Do tej pory na Podkarpaciu dofinansowano 93 projekty na łączną kwotę ponad 6 mln zł. W budżecie państwa na 2024 rok zabezpieczono rezerwę celową w wysokości 12 mln zł na realizację programu.

Priorytety i Obszary Działań

W 2024 roku zgłaszane projekty mogły dotyczyć wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie poprzez tworzenie lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

– Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, priorytetem były działania związane z budową, modernizacją, doposażeniem przejść dla pieszych i zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych, z uwzględnieniem systemów monitoringu miejskiego. Istotne były również działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, edukacja w cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz przeciwdziałanie szkodliwości substancji psychoaktywnych – mówiła podczas konferencji prasowej Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.

Nabór i Selekcja Projektów

W tegorocznym naborze do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 58 wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosiła 100 tys. zł. Wojewodowie mogli zgłosić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) 12 najlepszych propozycji z terenu województwa. Na szczeblu centralnym wybrano 128 projektów z całego kraju, w tym 9 z województwa podkarpackiego. Łączna wartość wszystkich zadań na Podkarpaciu to prawie 1,2 mln zł, z czego dotacja z programu wynosi 900 tys. zł.

Projekty na Podkarpaciu

Spośród zgłoszonych inicjatyw wybrano osiem projektów mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Program “Razem bezpieczniej” jest kluczowym elementem działań profilaktycznych w Polsce, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Dzięki wsparciu finansowemu, wybrane projekty będą mogły przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie