Blisko 82 miliony złotych środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia zostanie przeznaczone na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o dofinansowaniu 113 projektów, które przyczynią się do doposażenia 132 jednostek ratowniczych w regionie, m.in. w nowe wozy pożarnicze oraz sprzęt ratowniczy.

Ogłoszenie Wyników w Urzędzie Marszałkowskim

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie odbyło się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP, GOPR i WOPR z całego województwa. Obecni byli także posłowie Ewa Leniart, Anna Schmidt oraz Zbigniew Chmielowiec, a także przedstawiciele podkarpackich samorządów. Samorząd województwa reprezentowali marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Piotr Pilch i Karol Ożóg, oraz członkowie zarządu Anna Huk i Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz również wziął udział w spotkaniu.

Marszałek Województwa o Bezpieczeństwie

Marszałek Władysław Ortyl otworzył spotkanie, podkreślając wagę bezpieczeństwa mieszkańców regionu:

“Samorząd Województwa Podkarpackiego ma w tym obszarze swoje istotne zadania i też temu bezpieczeństwu chce sprzyjać” – zapewniał marszałek Ortyl.

Podczas spotkania zaprezentowano również specjalną stronę internetową z mapą przyznanych dotacji dla poszczególnych powiatów, umożliwiającą sprawdzenie, kto otrzymał dofinansowanie i w jakiej wysokości.

Walka o Środki Unijne

Marszałek Ortyl opowiedział o trudnych negocjacjach z Komisją Europejską, aby OSP mogły ubiegać się o unijne środki:

“Musieliśmy tę kwestię przedstawiać w Brukseli i tłumaczyć, co to jest Ochotnicza Straż Pożarna” – mówił marszałek Ortyl.

Dzięki zaangażowaniu posłów z Podkarpacia, w szczególności Zbigniewa Chmielowca, udało się zwiększyć kwotę wsparcia, aby wszystkie złożone i spełniające warunki wnioski mogły otrzymać dofinansowanie.

Zrównoważony Rozwój Województwa

Przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz podkreślił, że środki trafiły do jednostek i gmin w całym województwie, co jest doskonałym przykładem zrównoważonego rozwoju:

“Cieszę się ogromnie z dzisiejszego dnia, cieszę się, że tak wspaniale – i zarząd i pracownicy urzędu – tak znakomicie wygospodarowali te środki, że całość województwa podkarpackiego została doceniona. To jest bardzo ważna rzecz” – powiedział Jerzy Borcz.

Podziękowania dla Ratowników

Leszek Prokop, prezes grupy bieszczadzkiej GOPR, podziękował za wsparcie finansowe, które wspomoże działania ratownicze na terenie ponad 4,5 tys. km² Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

“Dziękuję panu marszałkowi wraz z całą załogą urzędu marszałkowskiego za pomoc i możliwość aplikacji o środki finansowe, które wspomogą nasze działania” – powiedział Leszek Prokop.

Kolejne Etapy Dofinansowania

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, odpowiedzialna za Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, poinformowała o dalszych etapach i procedurach związanych z dofinansowaniem, apelując o szybkie dostarczenie wymaganych dokumentów.

Na zakończenie spotkania wyraziła wdzięczność za liczny udział strażaków-ochotników, podkreślając wspólną troskę o najwyższy poziom bezpieczeństwa w województwie.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego