Podkarpackie Rozmowy. Ekologia i ochrona środowiska a zrównoważony rozwój

Miejscowość i data: Boguchwała, 23.11.2022 r.

Uczestnicy:

  • Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale / Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
  • Tadeusz Rolnik – ROL-APIS Gospodarstwo Rolno-Pasieczne Agnieszka i Tadeusz Rolnik
  • Dominik Maziarz – Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała / Radny Gminy Boguchwała
  • Wojciech Woźny – ekspert

W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale / Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego, zwrócił on uwagę na to, że pierwszorzędnym zadaniem ośrodka którym kieruje jest obecność blisko rolnika, dostarczenie mu jak najwięcej, możliwie najlepszej wiedzy dotyczących jego profesji, a także wskazywać kierunki na dalszy rozwój gospodarstwa którym kieruje. Pan Dyrektor zaznaczył również, że wbrew powszechnej opinii zadaniem Ośrodka Doradztwa Rolniczego nie jest jedynie pomoc w wypełnieniu wniosku o płatności czy dotacje. Przedstawił ofertę jaką dysponuje ośrodek dla rolników a także mnogość imprez jakie organizuje, Dni Pola (w roku 2024, w Boguchwale zostały zaplanowane Krajowe Dni Pola),  Dni Otwarte Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (podczas których pojawia się nawet 50 tysięcy osób), Podkarpacki Bazarek, Jesienna Giełda Ogrodnicza wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. W kolejnej serii pytań Pan Dyrektor zwrócił uwagę na istotę oddolnych inicjatyw które z biegiem czasu mogą nabrać ogromnego znaczenia dla regionu, przywołuje przykład, że przypadkowa osoba sama nie podejmie się sporadycznego posprzątania jej otoczenia, ale jeżeli na ulice wyjdzie kilka takich osób inni również nie będą się dłużej zastanawiać i ich wesprą. Podniesiona została kwestia, potencjału podkarpacia i który nie został jeszcze w 100 % zagospodarowany i daje pole do działania dla wielu przedsiębiorców i rolników, a także podkreślony został stopień zaawansowania rolnictwa w porównaniu do niektórych części naszego kraju jak i państw sąsiednich. Z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika iż podkarpacie jest dość dobrze zaawansowane technologicznie tym bardziej jeśli porównamy jego potencjał na przykład z niektórymi gospodarstwami ukraińskimi, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Województwo podkarpackie niesamowicie się rozwinęło i nie należy przypisywać mu miana tak zwanej Polski ,,B’’.

Pan Tadeusz Rolnik – ROL-APIS Gospodarstwo Rolno-Pasieczne Agnieszka i Tadeusz Rolnik, przedstawił tradycyjne sposoby uprawy roli kładąc główny nacisk na wykorzystanie w nich zwierząt hodowlanych. Pan Tadeusz Rolnik stwierdził, że 3 lub 4 hektarowe gospodarstwa są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego dla Polaków, co więcej zwraca uwagę na to, że wspaniałą rzeczą było by to żeby 3-4 krowy wróciło na miedze polskich wsi, czym przejawia pewnego rodzaju powrót do korzeni. Pan Tadeusz zwrócił również uwagę na możliwość a nawet potrzebę zakładania przydomowych ogródków oraz korzyści jakie płyną z uprawy własnych warzyw i owoców, tym samym promując własną inicjatywę ,,Zamieniamy trawniki na warzywniki’’.

Jako kolejny głos zabrał Pan Wojciech Woźny – ekspert, w pierwszej kolejności przedstawił zróżnicowanie rolnictwa na terenie województwa a także predyspozycje terenów południowych bardziej zalesionych i górzystych do hodowli zwierząt, owiec i bydła, natomiast terenów północnych i wschodnich posiadających predyspozycje do produkcji roślinnej. Poruszona została również kwestia wykorzystania nawozów sztucznych do uprawy roślin oraz kwestia gospodarstw w pełni ekologicznych i spore trudności jakie przynoszą rolnikom uzyskanie certyfikatów produkcji zdrowej, ekologicznej żywności, natomiast nie jest to proces niemożliwy do podołania. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Wojciech Woźny zwrócił uwagę na to, że mniejsze gospodarstwa, kilkuhektarowe, powinny skupić się na specjalizacji w zakresie uprawy warzyw, ziół lub owoców ponieważ nie są one w stanie konkurować z gospodarstwami kilkuset hektarowymi.

Pan Dominik Maziarz – Wspólnota Samorządowa Podkarpacia – Gmina Boguchwała / Radny Gminy Boguchwała, przedstawił genezę powstania EKO Akcji, jest to inicjatywa podobna do wydarzeń z dzieciństwa kiedy to w ramach Dnia Ziemi wyruszaliśmy na sprzątanie świata, tyle, że w tym przypadku Akcja odbywa się przynajmniej raz w miesiącu i angażuje wielu mieszkańców Gminy Boguchwała a coraz częściej także pobliskich okolic.

Na koniec debaty publiczność zabrała głos, jeden z Panów zwrócił uwagę na potrzebę edukacji od samych podstaw i wpajanie dzieciom istoty wspierania lokalnego rolnictwa, które zazwyczaj nie jest tańsze od produktów przemysłowych, ale zdecydowanie zdrowsze. W innym wypadku będziemy mogli zapomnieć o zdrowym, ekologicznym rolnictwie i zaopatrywaniu się w wyborne produkty u najbliższego sąsiada.

 

Obserwuj nas, aby niczego nie przegapić!

Organizator | Fundacja Misji Obywatelskiej
Projekt | Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.