Przemyśl, 4 lipca 2024 – Tradycyjnie, po porannej mszy świętej, wyruszyła 44. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 15 lipca wierni z Przemyśla i okolic osiągną swój cel, przemierzając blisko 400 kilometrów.

Początek Pielgrzymki

Każdego roku uroczystości związane z rozpoczęciem pielgrzymki przyciągają licznych uczestników. Prezydent Miasta Przemyśla, Wojciech Bakun, tradycyjnie symbolicznie odprowadza pielgrzymów na początkowym etapie trasy, wyrażając wsparcie i duchową jedność. W tym roku do prezydenta dołączyli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch, oraz Zastępcy Prezydenta, Bartłomiej Barszczak i Bogusław Świeży, a także Daniel Stecura, Sekretarz Miasta.

Hasło i Trasa Pielgrzymki

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi „Z Maryją we wspólnocie Kościoła” i nawiązuje do programu obecnego roku duszpasterskiego. Pielgrzymi każdego dnia pokonają trasę o długości 33 kilometrów, by 15 lipca móc modlić się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Historia i Rozwój Pielgrzymki

Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z diecezji przemyskiej w 1978 roku. Początkowo liczba pielgrzymów była niewielka, ale z biegiem lat pielgrzymka zaczęła się rozwijać. W latach 1981-1984 liczyła kilkaset osób, wszystkie mieściły się w jednej grupie. W 1985 roku utworzono drugą grupę, w 1986 – trzecią, a w 1990 – czwartą.

Po podziale diecezji, w latach 1994-1995, dołączyło pięć nowych grup, głównie z pątników związanych wcześniej z Pielgrzymką Rzeszowską. W 1997 roku powstała jeszcze jedna grupa. Obecnie Pielgrzymka Przemyska składa się z 10 grup, z których trzy są związane z samym Przemyślem, rozpoczynając pielgrzymowanie od stolicy archidiecezji. Pozostałe grupy organizowane są w innych miejskich ośrodkach.

Stabilna Liczba Pątników

W ostatnich latach liczba uczestników Pielgrzymki Przemyskiej jest stabilna i wynosi około 1300 osób. Co roku dołączają do niej także pątnicy z różnych części kraju oraz z zagranicy.

Duchowa Jedność i Wsparcie

Pielgrzymka jest nie tylko wyrazem głębokiej wiary, ale także okazją do wspólnego przeżywania duchowej podróży. Wspólnota pielgrzymów, mimo trudów drogi, z każdym krokiem zbliża się do celu, czerpiąc siłę z wzajemnego wsparcia i modlitwy.

 

Źródło Informacji Prasowej i fot.: Urząd Miasta Przemyśl