Wiceminister Aktywów Państwowych Marcin Kulasek oraz wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda uczestniczyli w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego między Huta Stalowa Wola S.A., będącą częścią Grupy PGZ, a spółką Hanwha Aerospace.

List intencyjny stanowi fundament dla dalszego rozszerzania obszarów współpracy pomiędzy przemysłami polskim i koreańskim. Wiceminister Marcin Kulasek podkreślił, że jest to kolejny krok w kierunku wzmocnienia potencjału krajowego przemysłu obronnego oraz zabezpieczenia zdolności polskich Sił Zbrojnych.

Rozwój Kompetencji Przemysłowych

Nadrzędnym celem jest poszerzenie kompetencji polskich zakładów zbrojeniowych o nowe zdolności produkcyjne i serwisowe. Współpraca ma również na celu wzmacnianie pozycji Polski jako partnera w obszarze produkcji i eksportu sprzętu wojskowego.

Wspólna Produkcja i Eksport

Porozumienie określa zakres współpracy w dziedzinie produkcji i eksportu komponentów, które znajdują zastosowanie zarówno w polskiej armatohaubicy samobieżnej Krab, jak i koreańskiej armatohaubicy samobieżnej K9. Wspólnie produkowana w Polsce wyrzutnia Homar-K oraz transfer technologii stanowią istotny element dokumentu.

Zabezpieczenie Długoterminowych Zdolności Obronnych

Dokument obejmuje również zwiększenie udziału polskiego przemysłu w produkcji wyrzutni Homar-K oraz ma na celu zabezpieczenie długoterminowych zdolności obronnych Polski poprzez rozwój współpracy przemysłowej między Huta Stalowa Wola a Hanwha Aerospace.

 

Źródło Informacji Prasowej oraz fot.: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie