Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1075R DW 863 – Koziarnia – Tarnogóra” od dnia 22.03.2024 r. do dnia 22.04.2024 r. zostanie zamknięty ruch na drodze powiatowej Nr 1075R na odcinku Koziarnia – Tarnogóra w km 1+400 do km 3+400, w związku z planowanymi robotami związanymi z wykonaniem przepustu drogowego.

W załączeniu schematy projektu czasowej organizacji ruchu z objazdami.

Informacja Prasowa: Starostwo Powiatowe w Nisku

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego