W dniach 13-14 marca 2024 roku, w Karpaczu, odbyło się XXX Zgromadzeni Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas którego Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał z rąk Prezesa ZPP Andrzeja Płonki, statuetkę i dyplom za zajęcie przez Powiat Niżański 6. miejsca w skali całego kraju, w Rankingu ZPP za 2023 rok, w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

Powiat Niżański, po raz siódmy z rzędu, zajmując 6 miejsce, znalazł się w czołowej 20 najaktywniejszych powiatów, w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, przeprowadzanym przez ZPP, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu, to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku.

Ranking ZPP prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. W rankingu mogą uczestniczyć wszystkie samorządy szczebla powiatowego.

Ranking to jedyne w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcie, zarządzane na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu, oceniają eksperci ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w siedmiu grupach tematycznych, takich jak: Rozwój i fundusze; Polityka społeczne i zdrowotna; Edukacja, kultura i sport; Samorząd na rzecz mieszkańców; Działania krajowe i międzynarodowe; Działania ekoenergetyczne i proekologiczne oraz Działania promocyjne.

Rok 2023, był kolejnym dobrym rokiem dla Powiatu Niżańskiego, w którym udało się zrealizować wiele ważnych projektów i zadań inwestycyjmych, które będą służyć nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom. Łącznie na ten cel wydatkowaliśmy kwotę ponad 87,5 mln zł. Dużym wsparciem przy ich realizacji były środki finansowe pozyskane z zewnątrz w wysokości 62,7 mln zł. Zadania te zrealizowaliśmy po raz kolejny bez zaciągania kredytu.

Realizując zaplanowane inwestycje, w wielu miejscach poprawiła się m.in. infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna niektórych miejscowości, zmianie na lepsze uległy warunki pracy i nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat, nieustannie prowadziliśmy działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez wspieranie Szpitala finansowo w zakupie aparatury i sprzętu medycznego opraz trwajęcej rozbudowie i przebudowie.

Za wspieranie wszelkich pomysłów i inicjatyw dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu Niżańskiego. Dziękuję samorządom miejskim i gminnym za bardzo dobrą i owocną współpracę. Tylko razem współpracując, jesteśmy w stanie radzić sobie z różnymi problemami i wspierać się w trudnych sytuacjach. Składam serdecznie podziękowania wszystkim Pracownikom Starostwa Powiatowego w Nisku, Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorom i Pracownikom jednostek organizacyjnych, w tym szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, służb, inspekcji i straży. Dziękuję Radnym Rady Powiatu Niżańskiego oraz wszystkim osobom współpracującym, za ich codzienną, często trudną, ale jakże owocną i potrzebną pracę. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się w realizację zadań powiatowych, które zrealizowaliśmy w 2023 roku. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że Powiat Niżański po raz kolejny zajął wysokie 6 miejsce w organizowanym przez ZPP Rankingu Powiatów i uzyskał tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2023”. Zaznaczyć należy, że w ścisłej czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich, trwamy nieprzerwanie od 2017 roku, zajmując najlepsze miejsce w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Warto przypomnieć uzyskane dotychczas przez Powiat Niżański lokaty w Rankingu: za rok 2022 – 5, za 2021 rok – 6., za 2020 rok – 8., za 2019 rok – 6. miejsce, za rok 2018 – 3. miejsce oraz za 2017 rok – 12. miejsce.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się nadal najlepszy w swojej kategorii spośród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego. Sąsiedni Powiat Stalowowolski uplasował się na wysokim 8. Miejscu. – Naszym sąsiadom, na czele z Panem Starostą Januszem Zarzecznym, gratulujemy wysokiej 8-tej pozycji i życzymy kolejnych wysokich lokat w Rankingu – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zwycięzcą rankingu za 2023 r. w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tysięcy mieszkańców, został Powiat Raciborski.

Szczegóły rankingu pod linkiem:

https://www.zpp.pl/artykul/3189-zwyciezcy-rankingu-powiatow-i-miast-na-prawach-powiatu

Zdjęcia: SP w Nisku, www.zpp.pl

 

Informacja Prasowa: Starostwo Powiatowe w Nisku

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego