W audytorium Urzędu Marszałkowskiego, zazwyczaj będącym miejscem obrad radnych województwa, odbyło się spotkanie przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Podczas tej trzeciej sesji głównym zadaniem było wyłonienie nowego przewodniczącego, zastępującego ustępującego z tej roli poprzednika.

Spotkanie otworzyli wspólnie Jerzy Borcz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, oraz marszałek województwa, Władysław Ortyl, w towarzystwie delegacji z Młodzieżowej Rady Miasta Rzeszowa.

Marszałek Ortyl wyraził uznanie dla działań i wyzwań podejmowanych przez młodzież, podkreślając ich przygotowanie do przyszłych ról społecznych i politycznych oraz zaznajomienie z problemami regionu. “Jako region innowacyjny, łączymy nowe technologie z naszymi konserwatywnymi wartościami, co przynosi efekty w postaci pełnej synergii” – dodał.

Przewodniczący Borcz złożył życzenia młodym radnym, wyrażając nadzieję na produktywną współpracę między sejmikami.

Na sesji obecnych było 19 z 33 członków Młodzieżowego Sejmiku, którzy jednogłośnie wybrali Szymona Świętoniowskiego na swojego nowego przewodniczącego. “Nasza praca ma wielką wartość, widzę nasz sejmik jako mocny organ zdolny do realizacji wielu pozytywnych inicjatyw dla młodych ludzi w regionie” – stwierdził Świętoniowski.

Marszałek Ortyl pogratulował mu wyboru, zwracając uwagę na 25. rocznicę powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W dalszej części obrad sejmik przyjął uchwały dotyczące m.in. stanowiska wobec uchwały Parlamentu Młodych RP “Nic o nas bez nas”, organizacji młodzieżowych rozgrywek piłkarskich, przyjęcia prac graficznych jako wartości reprezentatywnej sejmiku oraz zasad udzielania jego patronatu.

 

Źródło/Fot.: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Autor: Aleksandra Pszczoła

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.